.: STRONA W PRZYGOTOWANIU :.


KONTAKT :

JH Investment Sp. z o.o.

ul. Leśna 37
33-300 Nowy Sącz

tel : +48 664 203 160

biuro@jhinvestment.pl

NIP : 734 35 18 668
REGON : 122786747

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS : 0000450799

Konto Bankowe:
Raiffeisen POLBANK - RAIFF Centrala
PL 30 1750 0009 0000 0000 2990 4073


ZAPRASZAMY NA STRONY FIRMY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANEJ :

JH CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.
www.jhconstructions.pl